Miljö

Miljöarbete och vision

En hållbar miljöstrategi måste utgå från det långsiktiga perspektivet.
Material med hög hållbarhet och återvinningsgrad är första steget på den vägen.

För oss är detta en självklar del i vår strategi och något som genomsyrar allt vi gör:
Kvalitet och Funktion är viktiga ledord för oss.

Vår miljöstrategi innebär att arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet genom att integrera miljöfrågorna i all verksamhet.

Ekonomi och ekologi går ofta hand i hand. Båda handlar om att hushålla med resurser så effektivt som möjligt. Vår miljöstrategi ligger i ständig utveckling.

När vi väljer leverantörer som vi ska samarbeta med så är det viktigt för oss att kunna påverka utvecklingen mot hållbara produkter, både vad det gäller innehåll och förpackning. Det kan visa sig i t.ex. kostnadseffektiva förpackningslösningar med minimal miljöpåverkan.

Alla våra produkter är helt och hållet fri från palmolja.

Vi har nära samarbete med våra leverantörer, där man eftersträvar koldioxidneutralitet.
Globala The Carbon Neutral Company’s listar de företag som klarar av koldioxidutsläpp med noll nettopåverkan.

Ni skall som kund alltid känna er trygg när ni köper någon av våra produkter. Ni kan alltid vara förvissad om att vi har vidtagit alla åtgärder vi kan på vägen för att kunna leverera en ur miljöaspekt så perfekt vara eller tjänst som möjligt.

Dessa självklara val genomsyrar hela vår verksamhet, så ni alltid kan känna er trygga när ni gör affärer med oss!